NU

Titel

Artiest

Nu on air

Bakboord

05:00 06:00

Aankomende show


Privacybeleid

Algemeen
Dit privacy document is van toepassing op de KL85 Radio website. Persoonlijke gegevens van gebruikers van de website van KL85 worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

In dit document geven wij aan welke informatie wij zullen verzamelen en hoe we die informatie zullen gebruiken. KL85 respecteert de privacy van de gebruikers van de website. KL85 houdt zich aan de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige privacy wet- en regelgeving.

Alle gegevens die KL85 al dan niet via haar website verzamelt, worden vertrouwelijk en met grote zorg behandeld. Opslag en doorgifte daarvan wordt door KL85 zo goed mogelijk beveiligd met afdoende en daartoe gebruikelijke technieken.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wanneer je gebruikt maakt van de website van KL85, dan worden je persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en KL85 houdt verschillende bewaartermijnen aan. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook persoonsgegevens verstaan. Kijk hieronder welke categorie op jou van toepassing is:

Bijzondere persoonsgegevens
De website van KL85 heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. KL85 kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als je er van overtuigd bent dat KL85 zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via privacy@kl85.net, zodat deze informatie kan worden verwijderd. 

Beveiliging gegevens
KL85 maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Jouw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan telefonisch contact met ons op via: +31 651 732 040 of via privacy@kl85.net

Gebruik van Cookies
De website van KL85 maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vind je in onze cookiepolicy.

Wijzigingen
KL85 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy document. Check daarom regelmatig het privacy document voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 1 januari 2024.

Vragen of klachten
Als je nog vragen of klachten hebt over ons privacybeleid, kun je telefonisch contact opnemen met KL85 via:

+31 651 732 040  (+31 207 970 500) of een bericht sturen aan privacy@kl85.net. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.