NU

Titel

Artiest

Nu on air

Bakboord

05:00 06:00

Aankomende show


Disclaimer

Nu on air

Bakboord

05:00 06:00

Disclaimer voor deze website, via de vzw Nordica

Auteursrecht 
 Alle inhoud op de website van radiostation KL85, inclusief tekst, afbeeldingen, audio en video, is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de vzw Nordica, tenzij anders vermeld.

Nauwkeurigheid van informatie 
 De vzw Nordica streeft ernaar om de informatie op deze website accuraat en actueel te houden. We garanderen echter niet de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Gebruikers dienen zelfstandig te verifiëren of informatie in te winnen, alvorens erop te vertrouwen.

Aansprakelijkheid
 De vzw Nordica aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of enige informatie die hierin is opgenomen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van winst, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van programma’s of andere gegevens op uw informatiesysteem.

Externe links
 Deze website kan links bevatten naar externe websites die niet onder controle staan van de vzw Nordica. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade of letsel veroorzaakt door het gebruik ervan.

Privacy
 De vzw Nordica respecteert de privacy van bezoekers van onze website. Ons privacybeleid beschrijft hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van ons privacybeleid.

Gebruiksvoorwaarden
 Alle interactieve functies op deze website, zoals commentaarsecties of forums, zijn onderworpen aan onze gebruiksvoorwaarden. Door deel te nemen aan deze functies stemt u in met de voorwaarden en verplichtingen die daarin zijn uiteengezet.

Juridische geldigheid
 Deze disclaimer is opgesteld in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en is bedoeld om onze rechten en aansprakelijkheden met betrekking tot het gebruik van deze website te beschermen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze disclaimer en de toepasselijke wetgeving, prevaleert de wet.

Contact: Als u vragen of opmerkingen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met ons op via vzwnordica@kl85.net.

Deze disclaimer is voor het laatst bijgewerkt op 1 april 2024.