KL85 RADIO for RADIO LOVERS.

KL85 waar het verleden, het heden en de toekomst elkaar ontmoeten.

Dit Paasweekend, vrijdag 10 april, om 12u, start vanuit de zuid West Vlaamse Leiestreek een nieuw radiostation, KL85 online radio. The past,present and future in èèn radiostation KL85.

Het project kreeg de naam: KL85 (Kee El EighTy Five)

Vanuit de zuid West Vlaamse Leiestreek dit met op termijn vooral nieuws uit die Leiestreek. Dat we ons richten op de zuid West Vlaamse Leiestreek is speciaal zo bedacht. Maar inderdaad online radio stopt niet aan de zuid West Vlaamse grenzen maar is over de hele wereld te ontvangen. Daarom ook dat we de stationsnaam KL85 op zijn Engels gaan uitspreken zijnde “Kee El EighTy Five”. De K staat voor Kortrijk, de L voor de Leiestreek en 85 staat voor alle gemeenten binnen de Leiestreek waarvan het postnummer met 85 begint. Natuurlijk blijven de zeezenders bij KL85 ook meedraaien. De roots van de medewerkers en de organisatoren liggen immers bij die stations. Daarbij KL85 wil en kan veel meer zijn dan zomaar een radiostation. Ons doel is om het station uit te bouwen naar een nieuwe vorm van radio. Daarom wil het ook een vorm van experiment zijn op vlak van nieuws en informatie en programma inhoud.

Vooreerst waren er 10 dagen lang testuitzendingen om het signaal, de software en de programmatie uit te testen. Zo ook om het station KL85 op zoveel mogelijke internetplatforms te kunnen plaatsen. Ook is de mogelijkheid om KL85 ook via smartphone te beluisteren. Vrijdagmiddag 10 april om 12u starten we dan met de reguliere uitzendingen van KL85. Hoe luisteren naar KL85? Lees je allemaal op de website https://kl85.net/kl85-radio-for-radio-lovers/

KL85.net

10 april, Goede Vrijdag om 12u start een nieuw radio avontuur met KL85.

Het is evenwel niet de bedoeling dat KL85 al vanaf 10 april er wilt staan. Nee het station zal daarin moeten groeien. Die groei is op termijn gepland.

Voor nu is de  voornaamste taak van KL85 toch de muziek.We opteren evenwel voor 90% gepresenteerde programma’s. Alle programma’s worden van thuis uit bij de diverse presentators gemaakt. Het KL85 format wordt een combinatie van “oldies” en “nieuw”. Wat niet betekent dat bij KL85 alles wordt gedraaid.

Tijdens de week wordt dit hoofdzakelijk wel een oldiesformat voor 75%  terwijl we ons in het weekend ook op de jongeren willen richten dit door de medewerking van enkele lokale dj’s in het weekend. Tijdens de weekdagen in de avond gaan is er aandacht voor specials.

Personen die momenteel hun medewerking verlenen aan het project zijn Edward Klein, Ad Vlaminck, Eddy Delaere, Walter, Jan Berg, Menno Dekker, Peter Timmerman en Gerhard Klaasen en MDM … Deze medewerkers zullen allemaal vanaf het Paasweekend, vrijdag 10 april via KL85 voorbijkomen.

KL85 wordt ondersteund door de vzw Nordica

De vzw Nordica is nu reeds ruim 10 jaar actief met jaarlijkse media evenementen zoals Mi Amigo 40 in Oostende, Radiodag.be in Gistel, Mi Amigo 45 in Blankenberge en andere radiogebonden media evenementen. Met KL85 wil de vzw Nordica nog meer aandacht geven en brengen aan die bepaalde vorm en nieuwe vormen van radiomaken. KL85 Radio for Radio Lovers. Waar het verleden, het heden en de toekomst elkaar ontmoeten.

De ondersteunende personen achter het KL85 project zijn: Johan Bijenhof, Bob Noakes, Paul Loginco, Geert van Dijk. Ondersteund door onze IT-er Jan de Vlieger. Dit is de persoon die ook tijdens Mi Amigo 45 en eerdere evenementen van Mi Amigo 40 de software programmatie met succes verzorgde. Ook speciale dank aan KreaNet voor de nodige ondersteuning.

Personen die interesse hebben in radio en hun medewerking willen verlenen aan KL85 kunnen contact opnemen via info@KL85.net

Website: www.KL85.net

Facebook: https://www.facebook.com/KL85.net/

We zijn er ook op Twitter @KL85NEWS